');

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 

 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου, ΦΕΚ 3288/10-12-2012 τ.Β΄, διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων και ακολουθούν τη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας ως ακολούθως:

 

1ος Νοσηλευτικός Παθολογικός Τομέας, σήμερα λειτουργούν:

· Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (τηλ. 2132072914) , · Α΄ Παθολογική κλινική (τηλ. 2132073064)

 

2ος Νοσηλευτικός Χειρουργικός Τομέας, σήμερα λειτουργούν:

Χειρουργείο Μικροεπεμβάσεων (εξυπηρετεί μικροεπεμβάσεις Ουρολογικού και Δερματολογικού Ιατρείου)

 

3ος Νοσηλευτικός Εργαστηριακός Τομέας, σήμερα λειτουργούν:

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (τηλ. 2132073060) , · Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο (τηλ. 2132073051), 

Βιοχημικό-Αιματολογικό-Μικροβιολογικό Εργαστήριο (τηλ. 2132072995)

 

4ος Νοσηλευτικός Τομέας Ψυχικής Υγείας (ανενεργός σήμερα)

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διευθύντρια Ν.Υ. : Δούκα Ι. τηλ. 2132073256, noshleftiki.yp@gmail.com

Τομεάρχης 1ου Νοσηλευτικού Τομέα: Καραμιχάλη Ε. τηλ. 2132073112  Τομεάρχης 2ου Νοσηλευτικού Τομέα: Παπακώστα Α. τηλ. 2132073112

Τομεάρχης 3ου Νοσηλευτικού Τομέα: ΜακροπούλουΕ. τηλ. 2132073114  Τομεάρχης 4ου Νοσηλευτικού Τομέα: ανενεργός

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι η παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας στους νοσηλευόμενους, σύμφωνα με τα πορίσματα της νοσηλευτικής και στο πλαίσο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση γιατρών, η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής και της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό και αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

 

Κύριο καθήκον αποτελεί η φροντίδα του ασθενή, από τις απλές καθημερινές δραστηριότητες (υγειηνή διατροφή, νοσηλεία) φτάνοντας μέχρι και την χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας για την υποστήριξη της ζωής και για την ανακούφιση του ασθενή.

Συστατικό στοιχείο της φροντίδας αποτελεί η συνεχήςψυχολογική στήριξη και η επικοινωνία με τον ασθενή. Γι αυτό τον σκοπό υπάρχει κοινός σχεδιασμός και συμβουλευτική καθοδήγηση όλου του του νοσηλευτικού προσωπικού. Βασικό μέλημά μας είναι η συνεχής αυτοβελτίωση με στόχο την εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών που αναβαθμίζουν την προσφερόμενη φροντίδα.

 

Στόχοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αποτελούν

  • Η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας των νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας

  • Η στελέχωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας, με βάση τα διεθνή πρότυπα και τον οργανισμό του νοσοκομείου

  • Ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, σύμφωνα με καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας.

  • Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς για τη διαχείριση μαζικών καταστροφών και κρίσεων.

  • Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το νοσηλευτικό προσωπικό (Νοσηλευτικές Ειδικότητες, Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες)

  • Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών Νοσηλευτικής

  • Η ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών πρωτοκόλλων με ενδιαφέρον για τη Νοσηλευτική επιστήμη

© 2020 διασυνδεόμενο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Εξωτερικών Ιατρείων   1535

Ακτινολογικού Εργαστηρίου

2132073051

Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

2132072995

Παιδοψυχιάτρρου ΚΑΙ Ψυχολ΄όγου

2132073028