');

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

Αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι η προώθηση και προαγωγή της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Επίσης η παροχή υπηρεσιών Υγείας και ο προγραμματισμός και έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι:

 

Ιατρικός τομέας

 

 • Η παροχή υπηρεσιών υγείας.

 • Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.

 • Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.

 • Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

 • Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.

 • Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.

 • Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

 • Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών, των Χειρουργείων .

 • Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.

 • Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.

 • Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών, από κοινού με την νοσηλευτική υπηρεσία.

 • Η εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης.

 • Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων.

© 2020 διασυνδεόμενο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Εξωτερικών Ιατρείων   1535

Ακτινολογικού Εργαστηρίου

2132073051

Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

2132072995

Παιδοψυχιάτρρου ΚΑΙ Ψυχολ΄όγου

2132073028

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Εξωτερικών Ιατρειων 1535 Ακτινολογικού Εργαστηρίου 2132073051

Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 2132072995

Εμβολίων Covid 2132073042

To Διασυνδεόμενο Νοσοκομείο
ΓΝΔΑ Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

 

ΔΕΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

gallery/sitepad-data-themes-medicare-images-home_1
gallery/sitepad-data-themes-medicare-images-home_2
gallery/sitepad-data-themes-medicare-images-home_3
gallery/sitepad-data-themes-medicare-images-home_4

© 2020 διασυνδεόμενο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ