');

Διοικητική Υπηρεσία

Αρμοδιότητες της Διοικητικής , Οικονομικής και Πληροφορικής Υπηρεσίας είναι η διαχείριση  κάθε διοικητικού και οικονομικού θέματος του Νοσοκομείου.  Επίσης φροντίζει για την εξυπηρέτηση των ασθενών και προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και την υποστήριξη των εξωτερικών ιατρείων.

 

Διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεεύθυνση, την Υποδιεύθυνση Διοικητικού η οποία διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:

α. Υποδιεύθυνση Διοικητικού

 

Τμήματα 

 

  • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

  • Γραμματείας

  • Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών 

  • Κίνησης Ασθενών

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

© 2020 διασυνδεόμενο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Εξωτερικών Ιατρείων   1535

Ακτινολογικού Εργαστηρίου

2132073051

Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

2132072995

Παιδοψυχιάτρρου ΚΑΙ Ψυχολ΄όγου

2132073028